MEDIACJE

RODZINNE

Jest to profesjonalna pomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej. Mediacje rodzinne są stosunkowo nową metodą rozwiązywania konfliktów, rozwijającą się dynamicznie w ostatnich latach w Polsce. Główną ideą mediacji jest znalezienie pokojowego rozwiązania konfliktów rodzinnych, bez przemocy, z poszanowaniem godności i dbałością o ochronę potrzeb stron uwikłanych w konflikty. Mediacje są szczególnie ważne w radzeniu sobie z sytuacją rozwodu oraz separacji. Wtedy dotyczą one ustalenia opieki nad dziećmi, utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, wypracowania zasad podziału kosztów utrzymania dziecka, podziału majątku oraz przygotowania dzieci do rozstania rodziców.


Zapraszam też kiedy jest Ci smutno, źle, masz gorszy dzień, nic Ci się nie udaje.

Chwila rozmowy pomoże pokonać złe emocje, poprawi nastrój i na pewno podniesie motywację do działania.

 

Script logo