DOSKONALENIE

POROZUMIEWANIA SIĘ

Każdy człowiek musi porozumiewać się z innymi ludźmi od urodzenia aż do śmierci. Od tego jak skuteczny jest to proces zależy jakość całego naszego życia. Wszelkie kłopoty w zakresie porozumiewania się z innymi ludźmi pogarszają nasze relacje z otoczeniem. Dobra komunikacja z innymi sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi, zdrowsi, lepiej funkcjonujemy w rodzinie i pracy, zatem dłużej żyjemy.

Zapraszam do doskonalenia swoich umiejętności porozumiewania się, a w tym: analizy dotychczasowych trudności w porozumiewaniu się, poszukiwania nowych wzorów porozumiewania się, trenowania aktywnego słuchania, doskonalenia umiejętności zwięzłego wypowiadania się, pokonywania barier komunikacyjnych, właściwego odczytywania mowy ciała, zadawania właściwych pytań, asertywności, przekazywania i przyjmowania krytyki, doskonalenia porozumiewania się w rodzinie i w pracy.


Zapraszam też kiedy jest Ci smutno, źle, masz gorszy dzień, nic Ci się nie udaje.

Chwila rozmowy pomoże pokonać złe emocje, poprawi nastrój i na pewno podniesie motywację do działania.

 

Script logo